Skip to main content

Demoleerbedrijf

Biodivers Perspectief is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen waarin gezamenlijk stappen worden gezet naar een natuurinclusieve landbouw en een biodiverse leefomgeving. Als demoleerbedrijf stellen wij ons open voor studenten waarbij diverse onderwerpen als agrarisch natuurbeheer en bodemleven centraal staan.

Boerderij Wennekers demoleerbedrijf