Kaasmaken in combinatie met boerengolf of boerenspelen

Bij Beemster Beleving ga je een echt Beemsterkaasje maken. In 1,5 uur maak je van melk van Beemster koeien je eigen jonge kaasje. Tussendoor is er een rondleiding op de boerderij en na afloop ontspannen in het weiland en kom je bij ons boerengolf of boerenspelen doen.

Nieuw: BrandweersurvivalBoerderij Wennekers arrangementen op de tandem

Spektakel, plezier, een onvergetelijke ervaring meemaken. Ja dat kan nu bij BrandweerSurvival het leukste bedrijfsuitje.Een bedrijfsuitje waar nog lang over nagepraat zal worden. Je krijgt te maken met de vlam in de pan, de meest voorkomende oorzaak van brand in de keuken. Ervaringen worden verteld door heuse brandweermannen. Zij leggen ook uit hoe je je weg moet zoeken in een zogenaamde rookkamer. Daarnaast ook sportieve onderdelen. Actief en educatief gaan samen tijdens dit personeelsuitje. Bovendien: iedereen kan meedoen, van jong tot oud maar ook als je mindervalide bent. Een gevarieerd uitje dus. Diverse personeelsuitjes elementen die allemaal in één programma zijn verwerkt. Een onverwachte combinatie met veel gezelligheid, ontspanning, creativiteit, plezier en nog leerzaam ook! Voor meer info: www.brandweersurvival.nl

Dik Trom avonturentocht

U wordt bij het bezoekerscentrum De Breek ontvangen met koffie en heerlijke versgebakken appeltaart. Optioneel staat er een tandem voor u klaar. Onderweg zijn er vragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren. Het wordt een dag vol avonturen en kattenkwaad. U bezoekt de prachtige poldermolen, Het schooltje van Dik Trom (nu kinderboekenmuseum), proeft van heerlijke streekeigen sapjes, en speelt boerengolf, de boerenspelen of gaat kanovaren. Een gezellige dag voor groot en klein waarin cultuur, natuur en spel in één arrangement opgenomen zijn.

boerderij wennekers Dik Trom Avonturentocht

Afdrukken E-mailadres

Vergader-, Workshop- en Trainingslocatie De Hooizolder

Het buitenleven inspireert, activeert, relativeert en ontspant. En juist daarom kun je voor een vergadering, training, workshop of brainstorm uitstekend terecht op onze biologische boerderij. Vanuit De Hooizolder kunt u in wintertijd onze koeien bekijken. In het seizoen kunt u een combinatie maken met een van onze activiteiten zoals boerengolf,  boerenspelen of een kanotochtje. Onze ruimte is geschikt tot 50 personen. In ons Rustpunt is plaats voor 15-20 personen.

Rustpunt

foto rustpunt 2Op ons rustpunt kun je zelf een kopje koffie of thee zetten of een ijsje kopen. Er is gelegenheid voor toiletgebruik en er is een fietsreparatieset aanwezig. Ons rustpunt kan ook prima fungeren voor grotere wandel- en fietsgroepen. Als u ons als rustpunt op de route plaatst kunnen wij ook voor koffie met eigengebakken koek zorgen.

Voor vragen mail of bel ons even!

Voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

klik hier voor onze contact gegevens.

Klik hier voor onze voorwaarden activiteiten/arrangementen

Afdrukken E-mailadres

  1. U kunt het aantal personen wijzigen tot 48 uur voor de geboekte datum. Daarna betaalt u voor het aantal gereserveerde personen.
  2. Bij een zeer slechte weersverwachting kunt u tot 8 uur voor de aanvang de boeking voor boerengolf en kanovaren omzetten naar boerenspelen. U dient de eventuele extra kosten bij te betalen.
  3. Betaling kan contant of op basis van een factuur voorafgaand aan de activiteit of in overleg. Er is geen pinapparaat aanwezig.
  4. Indien u gebruik maakt van een boerenzakdoeklunch of standaard/boeren lunch kunt u tot 48 uur het aantal personen bijstellen. Daarna betaalt u de kosten voor de geboekte aantallen.
  5. Bij een Dik Trom arrangement geldt een minimumtarief van 10 personen en dient 10% vooruit betaald worden.

Afdrukken E-mailadres

Boerderij Wennekers, gevestigd aan
Hobrede 16
1477 EH  Hobrede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Boerderij Wennekers
Hobrede 16
1477 EH  Hobrede
Tel: 0299-621838
www.boerderijwennekers.nl

Els Wennekers is de Functionaris Gegevensbescherming van Boerderij Wennekers Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boerderij Wennekers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boerderij Wennekers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Boerderij Wennekers neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boerderij Wennekers) tussen zit. Boerderij Wennekers gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boerderij Wennekers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boerderij Wennekers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Boerderij Wennekers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boerderij Wennekers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
Boerderij Wennekers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia                                  > Bewaartermijn > Reden                         
Adres                                          > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort                                   > Bewaartermijn > Reden
Boerderij Wennekers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boerderij Wennekers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Afdrukken E-mailadres

Gemakkelijk te bereiken